Royco Aviation Lubricants


Royco 560

Приложение:

Масло за турбинни двигатели

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-23699 HTS

i

Кратко описание:

Синтетично естерно турбинно масло за широка употреба с вискозитет 5cSt доставящо висока оксидираща и топлинна стабилност

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 500

Приложение:

Масло за турбинни двигатели

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-23699 STD

i

Кратко описание:

Синтетично естерно турбинно масло за широка употреба с вискозитет 5cSt доставящо висока оксидираща и топлинна стабилност

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 782

Приложение:

Хидравлично масло

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-83282D

i

Кратко описание:

Червена на цвят синтетична хидравлична течност, разработена да посрещне нуждите на съвременното военно и индустриално оборудване

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 756

Приложение:

Хидравлично масло

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-5606H

i

Кратко описание:

Червена на цвят минерална хидравлична течност, разработена да посрещне нуждите на съвременните авиация и индустрия

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco LGF

Приложение:

Хидравлично масло

Стандарт / Спецификация:

BMS 3-32

i

Кратко описание:

Минерална хидравлична течност, създадена специално за употреба в колесниците на самолетите и други системи, които се нуждаят от смазване

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 482

Приложение:

Антикорозионна смазка

Стандарт / Спецификация:

MIL-C-6529C

i

Кратко описание:

Бледозелено антикорозионно масло използвано основно за съхранение на самолетните двигатели с вътрешно горене

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 1MS

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-83483D

i

Кратко описание:

Смес от смазочен молибден дисулфид по стандарт SAE-AMS-M-7866 и технически вазелин по стандарт VV-P-236

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 22MS

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

MIL-G-81827

i

Кратко описание:

Гладка, сиво-черна грес на основата на синтетично масло допълнена с микрофин графит и молибден дисулфид за подобрено представяне при екстремни натоварвания

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Royco 44

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

MIL-T-5544C

i

Кратко описание:

Съединение от графит и технически вазелин, предназначено за употреба в свещите и запалителите на самолетните двигатели, както и резбованите закопчалки и фитинги

Техническа информация:

› Виж пълното описание