PECO Facet

Продукт Приложение Стандарт/Спецификация Кратко описание Техническа информация
FG Model 2″ Филтриращ елемент Гражданска авиация 6th Edition EI 1583 Филтроелементите PECOFacet 2″ Model FG Fuel-Gard® изпълняват три функции – те абсорбират неразтворената вода, премахват микроскопичните твърди частици и затварят системата при наличие на значително количество вода, като по този начин се осигурява чисто и сухо гориво FG Model 2″
SS Model 5 Синтетичен филтър-сепаратор Гражданска авиация 5th Edition EI 1581
 • Почистваем и за повторна употреба
 • Отлична бариера за водата
 • Препоръчителна максимална работна температура: 240ºF (115ºC)
 • Ниво на pH от 5 до 9
 • Осигурява балансиран поток през филтъра
 • Посока на движение: отвън навътре
SS Model 5
CAA Model 5 Филтриращ елемент Гражданска авиация 5th Edition EI 1581, Category C, Type S & S-LW Филтроелементите PECOFacet CAA Model 5 осигуряват най-прецизно представяне. Те премахват микроскопичните твърди частици и спомагат за отделянето на водата от авиационното гориво CAA Model 5
Model FA Микрофилтър Гражданска авиация EI 1590 Микрофилтрите PECOFacet Model FA осигуряват превъзходна филтрация за премахване на микроскопичните твърди замърсители като ръжда, камъчета, гранули и други твърди частици от авиационното гориво Model FA
SM Model 5 Синтетичен филтър-сепаратор Военна авиация 5th Edition EI 1581
 • Почистваем и за повторна употреба
 • Отлична бариера за водата
 • Препоръчителна максимална работна температура: 240ºF (115ºC)
 • Ниво на pH от 5 до 9
 • Осигурява балансиран поток през филтъра
 • Посока на движение: отвън навътре
SM Model 5
CM Model 5 Филтриращ елемент Военна авиация 5th Edition EI 1581 Филтроелементите PECOFacet CM Model 5 осигуряват най-прецизно представяне. Те премахват микроскопичните твърди частици и спомагат за отделянето на водата от авиационното гориво CM Model 5
Models VCS & HCS Воден филтър-сепаратор Гражданска авиация 5th Edition EI 1581, Category C, Type S & S-LW Двустепенните сепаратори PECOFacet models VCS & HCS са механични устройства, предназначени да филтрират твърди частици и да отделят две несмесими течности Models VCS & HCS
Model M Микрофилтър Гражданска авиация EI 1596 Филтрите PECOFacet Model M са специално предназначени да премахват твърди частици като ръжда, пръст, камъчета, песъчинки и метал от авиационното гориво Model M
Models VCS & HCS Воден филтър-сепаратор Военна авиация 5th Edition EI 1581, Category M & M100, Type S & S-LW Двустепенните сепаратори PECOFacet models VCS & HCS са механични устройства, предназначени да филтрират твърди частици и да отделят две несмесими течности Models VCS & HCS