Nyco Aviation Lubricants


Turbonycoil 600

Приложение:

Масло за турбинни двигатели

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-23699F

i

Кратко описание:

Смазочно масло на основата на полиолни естери с висока топлинна стабилност, подсилено със специално подбрани антиоксидант, противоизносни и противокорозионни добавки

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Turbonycoil 3516

Приложение:

Масло за турбинни двигатели

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-6081

i

Кратко описание:

Минерално турбинно масло съставено от минерални базови масла и антиоксидантни добавки с вискозитет 2cSt при 100°C

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Turbonycoil 160

Приложение:

Масло за турбинни двигатели

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-7808

i

Кратко описание:

Масло с вискозитет 3 cSt oil при 100°C, съставено от неополиолни естери и съдържащо добавки за подобряване на антиоксидантните и антикорозионните свойства

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Hydraunycoil FH 51

Приложение:

Хидравлично масло

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-5606H

i

Кратко описание:

Хидравлично масло на петролна основа с вискозитет 14 cSt при 40°C

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Hydraunycoil FH 2

Приложение:

Хидравлично масло

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-83282D

i

Кратко описание:

Синтетично хидравлично масло на основата на полиалфаолефини и диестери, с вискозитет 15 cSt at 40°C

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nyco Grease GN 10

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-23827C

i

Кратко описание:

Обща многофункционална грес на основата на синтетично диестерно масло сгъстено с литиев сапун

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nyco Grease GN 22

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-81322G

i

Кратко описание:

Глиненогъста грес на основата на синтетично въглеводородно масло с вискозитет 6 cSt at 100°C

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nyco Grease GN GA 47

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

Air 4247A

i

Кратко описание:

Хомогенна смес от вазелин и 50% микронизиран графит

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nyco 65 Vaseline

Приложение:

Грес

Стандарт / Спецификация:

Air 3565A

i

Кратко описание:

Твърд, доста лепкав вазелин (минерален парафинов восък) с температура на топене от 45 до 65°C

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nycoprotec 04

Приложение:

Антикорозионна смазка

Стандарт / Спецификация:

MIL-C-6529C

i

Кратко описание:

Петролно масло на основата на минерално турбинно масло, подсилено с комплект антикорозионни добавки

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nycolube 7870

Приложение:

Смазка с общо предназначение

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-7870

i

Кратко описание:

Петролно смазочно масло с вискозитет 9.5 cSt при 40°C. Използва се за общо смазване на самолетни инструменти, електронно оборудване и подвижни самолетни части

Техническа информация:

› Виж пълното описание


Nycolube 11B

Приложение:

Смазка с общо предназначение

Стандарт / Спецификация:

MIL-PRF-6085D (AIR 3511/A)

i

Кратко описание:

Синтетично смазочно масло с вискозитет 13 cSt при 40C, на основата на неополиолни естери

Техническа информация:

› Виж пълното описание