Консумативи

Продукт Приложение Стандарт/Спецификация Кратко описание Техническа информация
Shell Water Detector Capsules Капсули за засичане на вода Устройство за установяване наличието в авиационното гориво на неразтворена вода, в концентрации по-ниски от визуално установимите  Shell Water Detector Capsules
Kilfrost TKS 80 Размразяваща течност Защитава самолета от замръзване по време на полет посредством изпомпване на течност през малки отвори по ръба на крилото  Kilfrost TKS 80
Kathon FP 1.5 Fuel Biocide Предпазващ препарат и дизинфектант предназначен за борба с микробното замърсяване в горивото и свързаните с това оперативни проблеми  Kathon FP 1.5 Fuel Biocide
White Spirit Почистващ препарат White Spirit е препарат за разтваряне на бои и лакове, почистване на четки и общо домакинско почистване  White Spirit
Methyl Ethyl Ketone (MEK) Разтворител Methyl Ethyl Ketone (MEK) е безцветна течност с нисък вискозитет и лек мирис подобен на ацетон. Напълно е смесим с множество органични течности, но с водата само до определена степен. С естествени и синтетични смоли МЕК създава разтвори с нисък вискозитет и твърдо съдържание  Methyl Ethyl Ketone (MEK)
ZOK 27 Compressor Cleaner Почистващ препарат MIL-PRF-85704 Почиства двигателите, като едновременно с това ги предпазва от корозия. Използва се за всякакъв вид газотурбинни компресори – от малки хеликоптери до най-големите електрогенератори  ZOK 27 Compressor Cleaner
Turco 5884 Cleaner Почистващ препарат за турбинни двигатели MIL-C-85704B Type I Течен почистващ препарат-концентрат, който успешно премахва масло, сол и твърди наслоявания от компресорните остриета, перки и ротори на работещите турбинни двигатели  Turco 5884 Cleaner