Agrinol

Продукт Приложение Спецификации, одобрения и препоръки Техническа информация
Агринол серия ТП Турбинни масла за смазване и охлаждане лагерите на парни, газови и водни турбини, турбокомпресори, корабни парни турбини и друго оборудване Агринол ТП 22 – предназначено е за високооборотни парни турбини, центробежни и турбокомпресори

Агринол ТП 30 – предназначено е за водни турбини, центробежни и турбокомпресори

Агринол ТП 46 – предназначено е за корабни парни турбини с тежконатоварени редуктори, както и за спомагателни механизми

Агринол T-1500 Трансформаторно масло, произведено от нефт с ниско съдържание на сяра Трансформаторното масло Т-1500 е предназначено за запълване на трансформатори, маслени изключватели и друга

високоволтова апаратура в качеството на основен електроизолационен материал.

Агринол Kompressoil VG Компресорно масло с експлоатационен клас DIN51506 – VDL и налично във вискозитетни класове VG 46, VG 68, VG 100, VG 150, VG 220 и VG 320 Агринол Kompressoil VG 46 и VG 68 са предназначени за смазване на винтови и роторни компресори

Агринол Kompressoil VG 100, VG 150 и VG 220 са предназначени за смазване на бутални компресори с работна температура на нагнетения въздух от 220°С

Агринол И-30А Рафинирано индустриално масло без добавки по стандарт ГОСТ 20799-88 Агринол И-30А се използва в качеството си на работна течност в хидросистемите на промишленото оборудване, пътно-строителните машини, автоматичните линии, пресите. Предназначено е за смазване на леко- и среднонатоварени зъбни предавки, направляващи търкалянето и приплъзаването на машини, където се изискват специални масла.
Агринол серия ИГП Индустриално масло по стандарт ISO 6743 (DIN 51524.2) и налично във вискозитетни класове: VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 Агринол ИГП VG 32,46,68 се изпалзват за смазване на високооборотни зъбни предавки, малки и средни зъбци и червяци, електромагнитни и зъбни съединители, лагери и хлъзгащи механизми

Агринол ИГП VG 100,150,220,320 се използват в хидравликата на тежкото пресово оборудване. Те също се използват и за смазване на зъбни предавки, зъбни и червячни среднонатоварени редуктори, системи на разнородно оборудване

Агринол Цилиндрово масло Ц-52 Индустриално масло по стандарт GOST 6411-76 Агринол Цилиндрово масло Ц-52 е предназначено за смазване на парни двигатели с различни приложения и работещи със силно нагорещена пара до 400°С при големи натоварвания и малки скорости
Агринол КС-19П Компресорно масло по стандарт DIN 51506 – VBL; ISO 6743/3 – DAB и налично във вискозитетен клас VG 220 Агринол КС-19П е предназначено за смазване на бутални и роторни компресори за средно и високо налягане
Агринол серия МГЕ Хидравлични масла по стандарт to ISO 6743 (DIN 51524) и налични във вискозитетни класове: VG 5,15,22,46,68 Агринол серия МГЕ се използват като работни течности в хидравлични системи, трансмисии, както и маслени системи на различни агрегати, машини и механизми, които съставляват индустриални предприятия, селскоктопански, строителни и пътно-строителни машини.

Агринол серия МГЕ се препоръчва да се използват при следните температури:

Агринол МГЕ-4А – от -45°С до +70°С

Агринол МГЕ-10А – от -35°С до +90°С

Агринол МГЕ-22B, -46V, -68V – от -10°С до +80°С